Bơm làm mát HALS type HCP-S Hals | Hals HCP-180S | HCP-400S

Bơm làm mát là một máy bơm tự mồi loại nhỏ, gọn, nhẹ có đường ống nối với bộ phận hút để hút dầu.

Tính năng
Thiết kế nhỏ có nghĩa là ít hạn chế cài đặt hơn
Việc chạy không tải kéo dài bị cấm do phốt cơ khí được lắp đặt. (Cấm chạy không tải quá 30 giây)
Cần phải cung cấp đủ lượng dầu vào ngăn tự mồi trước khi sử dụng.

error: Content is protected !!