Cảm biến vị trí 025306 ( TLH-0150) Novotechnik Hàng có sẵn

Cảm biến vị trí 025306 ( TLH-0150) Novotechnik Hàng có sẵn

Cảm biến vị trí 025306 ( TLH-0150) Novotechnik  được thiết kế để đo trực tiếp, chính xác chuyển vị hoặc chiều dài trong kiểm soát, quy định và các ứng dụng đo lường. Thiết kế không cần trục sử dụng một dải thép không gỉ hạn chế từ tính để che mở thông qua đó các bộ truyền động hoạt động

error: Content is protected !!