Cảm biến vị trí Novotechnik TLH-0600 chính hãng có SẴN – giao ngay

Cảm biến vị trí Novotechnik TLH-0600 được thiết kế đầu dò TLH để đo trực tiếp, chính xác chuyển vị hoặc chiều dài trong kiểm soát, quy định và các ứng dụng đo lường.

error: Content is protected !!