Chổi chà ron Hillbrush ST11G chính hãng

Chổi chà ron Hillbrush ST11G 240mm với đầu nối xoay, chứa đầy Polyester rất cứng. Bàn chải này được tạo ra để làm sạch vữa gạch.

error: Content is protected !!