Đèn báo ngắn mạch và chạm đất Horstmann Opto R&D 3.0

Opto F+E 3.0 là thiết bị chỉ báo lỗi ngắn mạch và chạm đất kết hợp và được sử dụng để ghi lại, hiển thị và báo cáo từ xa các dòng điện ngắn mạch trong mạng trung thế.

error: Content is protected !!