Máy đo khúc xạ Veegee 43001 BX-1 chính hãng

Máy đo khúc xạ Veegee 43001 BX-1 hoạt động đặc biệt đơn giản và cung cấp các phép đo nhanh, chính xác về nồng độ của hầu hết mọi dung dịch nước.

error: Content is protected !!