XI LANH KHÍ FABCO-AIR BÁNH KÉP II

XI LANH KHÍ FABCO-AIR BÁNH KÉP II

Xi lanh khí Fabco-Air bánh kép II thiết lập tiêu chuẩn xuất sắc cho xi lanh khí nhỏ gọn và Xi lanh khí trao đổi trực tiếp Pancake II nâng tiêu chuẩn lên cao hơn nữa. Giống như Bản gốc, Pancake II cung cấp chuyển động đầu ra hiệu quả với các nét ngắn trong các ứng dụng có không gian hạn chế.

error: Content is protected !!